Polityka prywatności bloga ZORGANIZOWANA

Autorka bloga ZORGANIZOWANA, wprowadza niniejszą politykę prywatności celem zapewnienia należytych standardów ochrony danych osobowych, poufności i prywatności w związku z funkcjonowaniem bloga i sprzedażą prowadzoną za jego pośrednictwem.

 

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Administrator – Katarzyna Kulesza, autorka bloga ZORGANIZOWANA i właścicielka domeny www.zorganizowana.com,

b) Blog – blog funkcjonujący pod adresem internetowym http://zorganizowana.com,

c) Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności,

d) Produkt – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Administratora za pośrednictwem Bloga – m.in. pliki w formacie pdf, doc, xls, wiadomości e-mail, eBooki. Produkt przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu.

e) Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Bloga.

f) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2 Dane osobowe

1. Użytkownik, w toku korzystania z Bloga, może dobrowolnie udostępnić Administratorowi dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, wypełniając stosowny formularz i wyrażając zgodę na przetwarzanie tych danych w określonym celu, a w szczególności na przetwarzanie tych danych w celu otrzymywania newslettera Bloga.

2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników tylko w takim celu, który odpowiada celowi przetwarzania, na który Użytkownik wyraził zgodę, wypełniając stosowny formularz.

4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci Produktów oraz newslettera, chyba że Użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych również w innym celu.

5. Administrator korzysta z następujących wtyczek firm zewnętrznych:

§ 3 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania procesu dostarczenia Produktu w formie elektronicznej.

3. Administrator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować nieprawidłowości w procesie przeglądania zawartości Bloga lub podczas procesu pobierania Produktów za pośrednictwem Bloga.

§ 4 Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem kontakt@zorganizowana.com

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Print Friendly, PDF & Email